Bij onze kinderdagverblijven zijn speciale baby- (voor kinderen van nul tot twee jaar) en peutergroepen (voor kinderen van twee tot vier jaar). Dat komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Voor alle medewerkers is er onlangs een training geweest gericht op de ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Dit sluit mooi aan bij het Voor- en Vroegschoolse aanbod van ons. Alle pedagogisch medewerkers hebben na de training een mooi certificaat behaald.

De training richt zich op het Piramideconcept. Piramide is een methode die de denk- en taalontwikkeling stimuleert. Door de speel- en leeromgeving optimaal in te richten, in gesprek te gaan met kinderen en met kleine groepjes te werken, leren kinderen spelenderwijs. In verschillende projecten worden activiteiten aangeboden die dicht bij de belevingswereld van het kind liggen. Dit sluit prima aan bij onze werkwijze.

KOM Kinderopvang vindt scholing en ontwikkeling van medewerkers belangrijk. Het was voor de pedagogisch medewerkers een bijzondere tijd om deze training te volgen. Vanwege coronamaatregelen startte het eerste gedeelte van de cursus online. Later was het weer mogelijk om, op locatie, met 1,5 meter afstand tussen collega’s, de training te vervolgen.

Bij KOM Kinderopvang staan een aantal onderwerpen centraal bij de kinderopvang. Naast liefdevolle, warme en veilige opvang schenken wij aandacht aan gezond, beleven, bewegen en natuur. Deze onderwerpen vatten wij samen onder ‘groen’.

Bron: Kom Kinderopvang