Een werknemer die ziek wordt, krijgt onder voorwaarden loon doorbetaald. Maar ben je zelfstandig ondernemer en raak je arbeidsongeschikt? Dan ben je (nu nog) zelf verantwoordelijk voor je inkomsten. De overheid wil dat alle zelfstandigen zich straks verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Tot die tijd is de keuze aan jou. Waarom zou je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten? En hoe staat het met de plannen van de overheid?

Als ondernemer loop je ondernemersrisico. Dat hoort erbij. De vraag naar jouw dienst of product kan afnemen en er bestaat altijd een kans dat opdrachtgevers niet betalen. Maar je kunt ook langdurig ziek worden, een ongeval krijgen of invalide raken. Ook dan ben je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. En die kunnen groot zijn, zeker als je langere tijd niet meer kunt werken. Toch heeft op dit moment slechts één op de vijf zelfstandigen zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zo’n verzekering is te duur, keert toch niet uit of is niet nodig, vinden veel ondernemers. Maar is dat wel zo?

Arbeidsongeschiktheid en financiële gevolgen
Iedereen kan ziek worden of (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken. Zelfs als je denkt ‘dat overkomt mij niet’. De gevolgen zijn afhankelijk van jouw specifieke situatie. Heb je een partner met een eigen inkomen, bezit je een koopwoning en heb je een financiële buffer opgebouwd? Dan kun je het verlies aan inkomsten als je ziek wordt mogelijk zelf opvangen. Maar raak je voor langere tijd arbeidsongeschikt? En heb je een gezin met studerende kinderen, ben je kostwinner en heb je een hoge hypotheekschuld? Dan liggen financiële problemen al snel op de loer.

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
Met een AOV ben je als zelfstandig ondernemer verzekerd van een inkomen als je onverhoopt langere tijd niet kunt werken. De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals je leeftijd en de branche waarbinnen je werkzaam bent. Vaak kun je zelf bepalen welk deel van je inkomen je verzekert en wanneer je uitkering begint (de wachttijd of eigen risicoperiode). Hoe korter de wachttijd, hoe hoger de premie. De premies zijn fiscaal aftrekbaar. Op dit moment heeft 21% van alle zelfstandigen een AOV. Het totale premievolume bedraagt €1,4 miljard. Jaarlijks wordt €1,2 miljard uitgekeerd.

Verplichte AOV: stand van zaken
In 2019 heeft de overheid afspraken gemaakt met werkgevers en vakbonden over de toekomst van het pensioenstelsel. In dit pensioenakkoord is ook overeengekomen dat er een verplichte AOV komt voor zelfstandigen. Het kabinet heeft sociale partners gevraagd om een voorstel uit te werken voor deze verplichting. Uit recente berichtgeving in het FD blijkt dat de partners het nog niet eens zijn over de hoogte van de uitkering, de verzekeringspremie en de duur van de wachttijd. In een Kamerbrief heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten ernaar te streven om vóór de zomer van 2020 een voorstel naar de Kamer te sturen. Voorlopig is de keuze om een AOV af te sluiten dus nog aan jou als ondernemer.

Meer weten? Ben je zelfstandig ondernemer, overweeg je een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en wil je graag dat een vakkundig adviseur met je meedenkt? Zoek een NOAB-kantoor bij jou in de buurt die jou hierover kan adviseren.

Bron: NOAB Keurmerk