Aangesloten bij

NOAB, RB en NIRPA

Cijfers die Tellen staat voor kwaliteit. Wij zijn een NOAB-gecertificeerd en aangesloten bij Register Belastingadviseurs en NIRPA.

NOAB staat voor Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Het NOAB-keurmerk wordt alleen verstrekt aan kantoren die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Wij als NOAB-lid zijn verplicht om op de hoogte te blijven van actuele wet- en regelgeving, onder andere door permanente educatie. Dit geeft jou als ondernemer zekerheid.

Meer weten over het NOAB of het keurmerk? www.noab.nl

Het Register Belastingadviseurs (RB) is dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Aangesloten adviseurs zijn integer, pragmatisch en hebben uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap. Permanente educatie is verplicht voor het lidmaatschap. www.rb.nl

Het NIRPA (Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting) draagt zorg voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll. Registratie gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse permanente educatie. Hiermee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en- blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak. www.nirpa.nl

Met wie werken wij samen?

Beschrijving van onze samenwerkingspartners:

Zeker zijn van kwaliteit?

Wel bij een NOAB-gecertificeerd kantoor